top of page

עמותת מדעת

אני מנכ"לית ואחת ממייסדי עמותת "מדעת - למען בריאות מושכלת", ארגון התנדבותי שמטרתו קידום בריאות הציבור. העמותה נוסדה בשנת 2014 ופועלת לקידום האינטרס הציבורי בבריאות הציבור ולסיוע בקבלת החלטות מושכלות בתחום. כולל חקיקה, הנגשת מידע רפואי ומדעי לציבור, חינוך והרצאות.

midaat.png

"אפשר למצוא משמעות בחיים, קצרים ומסוכנים ככל שיהיו, רק על ידי התמסרות לחברה"

אלברט איינשטיין

רוצים לעזור?

bottom of page